info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

Anställning

De statliga kollektivavtalen ger dig en grundläggande trygghet. De har som regel en enhetlig lösning anpassad för alla och de kanske inte alltid svarar upp mot dina individuella behov. Det finns numera en möjlighet till frivilliga överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare.

Denna möjlighet finns i följande avtal:  Villkorsavtal-T (VA-T), Affärsverksavtal (AVA) och Pensionsavtalet PA-16.

Att tänka på
Innan du kommer överens med din arbetsgivare är det några saker du bör tänka på:

 • Överenskommelsen ska alltid vara skriftlig.
 • Överenskommelsen ska gälla tills vidare och vara uppsägningsbar.
 • Överenskommelsen ska innehålla en ömsesidig uppsägningstid.
 • Arbetsgivaren ska informera den lokala arbetstagarorganisationen innan överenskommelse träffas.
 • En överenskommelse som innebär att du avstår en del av din lön kan negativt påverka nivån på den ersättning du får om du till exempel blir sjuk, föräldraledig eller arbetslös. Också den allmänna pensionen kan bli lägre om du, efter att du avstått en del av lönen, har en kvar en lön under en viss nivå.

Innan du träffar en enskild överenskommelse bör du rådgöra med någon, till exempel SULF:s medlemsrådgivning eller din lokala fackliga företrädare, för att få en överblick av eventuella bieffekter av den överenskommelse du önskar träffa kan få för dig.

Områden inom vilka det går att göra en enskild överenskommelse med arbetsgivaren:

Arbetstid  

 • Arbetstidens förläggning
 • Förtroendearbetstid
 • Ökat uttag av övertid
 • Annan typ av kompensation för övertid

Semester

 • Antal semesterdagar
 • Växling av semester till pension
 • Semester under del av dag

Det går även att göra enskilda överenskommelser om uppsägningstid och pension.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}