info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Anställning

Det finns tre grundläggande typer av anställningar: tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar och provanställningar. Lagen om anställningsskydd (LAS) klargör att anställningar i normalfallet ska vara tillsvidare och endast som undantag får olika former av tidsbegränsad anställning tillämpas.

Tillsvidareanställning
En tillsvidareanställning, ibland omtalad som en fast anställning, innebär en anställning där det inte finns något avtalat slutdatum för anställningen. En tillsvidareanställning varar till dess du eller arbetsgivaren säger upp anställningen (läs mer om uppsägning av avtal under Uppsägningstid) eller du går i pension.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning är ett undantag från huvudregeln i Lagen om anställningsskydd (LAS) att anställningar ska vara tillsvidare och är en anställning där du och arbetsgivaren redan från börjat avtalat om anställningens slutdatum.

Provanställning
En provanställning är en tidsbegränsad anställning med sämre anställningstrygghet än andra tidsbegränsade anställningar. Under prövotiden, som får vara högst sex månader, kan arbetsgivaren eller arbetstagaren utan att särskilt skäl anges avbryta anställningen. Dock krävs att besked lämnas minst två veckor i förväg.

Om provanställningen inte avslutas under eller som senast vid prövotidens utgång övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Regelverket för provanställning finns i LAS 6 §. Provanställning är till för att pröva okända sökanden och bör ej användas slentrianmässigt vid alla nyanställning.

Stipendier och annat som inte är en anställning
Inom högskolesektorn är det tyvärr vanligt förekommande med olika former av stipendier och utbildningsbidrag. Såväl utbildningsbidrag och stipendier innebär att mottagaren inte har ett anställningsförhållande till lärosätet. Detta får stor påverkan på individens trygghet, både vad avser försäkringar och socialförsäkringar.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}