Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Nya möjligheter för enskilda överenskommelser införs nästa år

Nyhet

Vid årsskiftet införs två nya möjligheter för dig som arbetar inom det statliga avtalsområdet att träffa en enskild överenskommelse med din arbetsgivare. Det är endast du som är medlem i SULF eller ett annat förbund inom Saco-S som kan träffa dessa överenskommelser med arbetsgivaren.

Enskild överenskommelse om växling av semestertillägget mot tre lediga dagar

En sådan överenskommelse gäller för ett år i taget och den ska träffas senast 1 december året innan. Syftet med denna möjlighet är att ge dig större inflytande över din arbetstid och ge dig mer ledig tid utöver semestern. För att kunna göra en sådan överenskommelse krävs att du inte har fler än fem sparade semesterdagar när året börjar samt att du inte under det året redan har en längre inplanerad ledighet utöver semester.

De lediga dagarna ska användas efter att ut alla semesterdagar för året tagits ut och de extra lediga dagarna går inte att spara till ett senare år. Skulle du av någon anledning, till exempel sjukdom, inte kunna ta ut de lediga dagarna under året kommer de istället att ersättas genom en utbetalning till dig. Även du som har en tidsbegränsad anställning kan träffa en överenskommelse om fler lediga dagar om din anställning sträcker sig över hela kalenderåret.

Enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning till 69 år

Möjligheten till enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning utökas från 1 januari 2024 så att det går att göra en sådan fram till månaden innan man fyller 69 år, tidigare gällde 67 år som högsta ålder.

Övergångsvis behöver du som redan har en sådan överenskommelse träffa en ny sådan när du fyller 65 eller 67 år. Framöver kommer en ingången överenskommelse att gälla fram tills du fyller 69 år om den inte sägs upp.

Mer information

Här hittar du mer information om enskilda överenskommelser.

Fler nyheter