Sök efter:
Ledighet
Som anställd har du rätt till ledighet på flera grunder exempelvis semesterledighet, föräldraledighet eller ledighet för studier.

Ledighetsgrunder

Möjligheten och ibland rättigheten för dig som anställd att vara ledig från arbetet är reglerade både i lag och i kollektivavtal. Som statligt anställd ger Villkorsavtal-T både rätt och möjlighet att vara ledig såväl med som utan löneavdrag.

Ledighet för studier
Om du har varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren har du rätt att söka ledigt för studier enligt till Studieledighetslagen. Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på ledigheten upp till ett halvår.

Föräldraledighet
Föräldraledighetslagen ger dig rätt till flera olika typer av föräldraledighet. Bland dessa finns mammaledighet, hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning, ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB). Läs mer om olika typer av föräldraledigheter här.

Utöver dessa har du också rätt till ledighet med hänvisning till Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl och Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.

Ledighet för uppdrag som facklig förtroendeman
Om du är anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman har du enligt Förtroendemannalagen och Avtalet om fackliga förtroendemän rätt till den ledighet som behövs för det fackliga uppdraget. Omfattningen på ledigheten brukar överenskommas mellan den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren. Denna typ av ledighet ska inte innebära något löneavdrag.