Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Ledighet
Som anställd har du rätt till ledighet på flera grunder exempelvis semesterledighet, föräldraledighet eller ledighet för studier.

Ledigt med lön som statligt anställd

Som statligt anställd har du Villkorsavtal-T under vissa omständigheter rätt att vara ledig under arbetstid utan löneavdrag.

Läkarbesök och vissa tandläkarbesök
Villkorsavtal-T ger dig som statligt anställd rätt att vara ledig utan löneavdrag för besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, mödravård eller blodgivning. Du får också vara ledig utan löneavdrag för tandläkarbesök vid akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.

Annan ledighet utan löneavdrag
Du har med hänvisning till tjänstledighetsförordningen även i andra fall än de som räknas upp ovan rätt att vara ledig med lön.

1.    Vid allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom den egna familj eller den närmaste släktkretsen finns rätt till ledighet utan löneavdrag. Du ska ha rätt till den tid som behövs (inklusive restid) men som mest tio arbetsdagar under ett kalenderår.

2.    Vid flyttning har du rätt att vara ledig utan löneavdrag i en arbetsdag, men om din flytt ger dig rätt till flyttersättning (läs mer om flyttersättning här) har du rätt till som mest tre arbetsdagar.

3.    Vid centralt fackligt förtroendemannauppdrag, exempelvis uppdrag i SULF:s förbundsstyrelse eller SULF:s doktorandförenings styrelse, eller lokalt SULF-förtroendevald (där Saco-S har partsställning) har du rätt till ledighet utan löneavdrag i som mest tio arbetsdagar under ett kalenderår.

4.    Vid examen eller tentamen har du rätt till ledighet utan löneavdrag men som mest under fem arbetsdagar per kalenderår.

Lön under ledighet för studier
Arbetsgivaren har även möjlighet att bevilja ledighet med lön om en viss utbildning bedöms vara betydelsefull för arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får då medge att du behåller hela eller delar av lönen under hela eller delar av studieledigheten. Bedömningen om en viss utbildning är betydelsefull görs av arbetsgivaren.