info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

Ledighet

Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning.

Rätt att vara ledig

Om du har en tillsvidareanställning som omfattas av Villkorsavtal-T* har du rätt att vara ledig upp till två år för en annan tidsbegränsad anställning som omfattas av samma avtal. Om den tidsbegränsade anställning du ska vara ledig för tidsbegränsas med hänvisning till högskoleförordningen, exempelvis om det är en doktorandanställning eller en anställning som biträdande lektor, har du rätt till längre ledighet.

För att lärosätet på ett rimligt sätt ska kunna planera verksamheten behöver du meddela arbetsgivaren minst två månader i förväg. Läs mer i Villkorsavtal-T.

*och har varit tillsvidareanställd (inklusive provanställning) hos arbetsgivaren i minst 12 månader och du inte redan har utnyttjat denna rätt till ledighet de senaste 12 månaderna. Villkorsavtal-T gäller vid de statliga lärosätena samt vid Chalmers och Högskolan i Jönköping.

Möjlighet att vara ledig

Även i de fall du inte har rätt till ledighet enligt ovan kan du beviljas ledighet enligt Villkorsavtal-T. För lärosätet finns en möjlighet att bevilja tjänstledighet i upp till sex månader. Om lärosätet anser att det finns särskilda skäl kan man bevilja längre ledighet.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}