SULF.se / Jobb, lön och villkor / Upphovsrätt /Filmad föreläsning om upphovsrätt
Upphovsrätt
Vem har upphovsrätt till en universitetslärares inspelade föreläsning? Har studenterna rätt att spela in din föreläsning med sina mobiler? Vad händer med ditt undervisningsmaterial när du går i pension? Frågor om upphovsrätten till universitetslärares undervisning är många och komplexa, och i takt med den tekniska utvecklingen blir de fler och fler.

Filmad föreläsning om upphovsrätt

Vad innebär egentligen upphovsrättslagen, när uppstår upphovsrätt och vilka inskränkningar finns? Det är några delar som SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström tar upp i filmen Upphovsrätt till undervisningsmaterial inom universitet och högskola.

Vad är lärarundantaget, när har lärosätet nyttjanderätt och vad ska man tänka på när det gäller överlåtelse av nyttjanderätten? Det är några delar som SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström tar upp i filmen Upphovsrätt i ett anställningsförhållande.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?