info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Upphovsrätt

Arbetet med att säkerställa den akademiska friheten, kvaliteten i undervisningen och lärarnas upphovsrätt pågår på flera fronter. SULF jobbar både genom förhandlingsarbete, men också genom att informera medlemmar och andra intressenter.

Den upphovsrättsliga sedvanan för lärares utbildningsmaterial utgörs och förändras av hur vi i vardaglig tanke och handling handskas med upphovsrättsfrågor. Även små förändringar som kan tyckas vara oskyldiga kan få långtgående konsekvenser.

Om samtal förs på ditt lärosäte om att anta en upphovsrättspolicy eller göra andra förändringar i gällande sedvana, är det viktigt att du håller nära kontakt med de lokala fackliga företrädarna och ser till att SULF är informerat.

  • Kontakta dina lokala fackliga företrädare.
  • Var tydligt mot arbetsgivaren att du inte är villig att avstå från din upphovsrätt.
  • Kom ihåg att du som SULF-medlem har rätt att företrädas av dina lokala fackliga företrädare.
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}