Sök efter:
Utländsk medborgare
Se menyn till höger för information.

Förmåner från Försäkringskassan som utländsk medborgare

Försäkringskassan hanterar socialförsäkringen i Sverige. Det finns två typer av förmåner – de bosättningsbaserade, som bygger på att man anses bosatt i Sverige, och de arbetsbaserade, som bygger på att man har en anställning.

Om du har anställning, exempelvis som doktorand, har du alltid rätt till förmåner som baseras på bosättning, t.ex. barnbidrag och tandvårdsstöd, redan från första dagen eftersom du anses ha för avsikt att bosätta dig i Sverige under mer än ett år.

Om du doktorerar och har stipendium eller annan finansiering kan du i normalfallet inte få sådana förmåner.  Det gäller även om du är beviljad permanent uppehållstillstånd.

Är du postdok med stipendium kan du dock ha rätt till bosättningsbaserade förmåner om du har för avsikt att bosätta dig i Sverige under mer än ett år.

Den som är anställd har utöver detta även rätt till förmåner baserade på anställning såsom föräldrapenning (här finns dock en kvalifikationstid) och sjukpenning.

Om du ansökt om förlängt uppehållstillstånd i tid har du rätt att behålla både bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner medan du väntar på nytt beslut om uppehållstillstånd.

Särskilda regler kan gälla EU-medborgare eller den som tidigare varit bosatt inom EU – läs mer via länken nedan.

Läs mer om det svenska socialförsäkringssystemet.