Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Utländsk medborgare
Se menyn till höger för information.

Vad gäller för folkbokföring när man kommer till Sverige?

Folkbokföring i Sverige ska ske om du bedöms komma att vistas i landet i minst ett år. Det finns inget krav på att man ska vara anställd för att bli folkbokförd. För personer som flyttar inom den Europeiska gemenskapen ska man från fall till fall bedöma i vilket land man är försäkrad. Detta kan i sin tur påverka rätten till folkbokföring. Att vara folkbokförd innebär bland annat att du får ett fullständigt personnummer. Som folkbokförd har du också rätt till sjukvård till samma patientavgifter som svenska medborgare som bor i Sverige betalar.

Ansökan om folkbokföring

Ansökan om folkbokföring görs hos Skatteverket. SULF rekommenderar att ansöka om folkbokföring redan under första veckan man är i Sverige, då kan man få tillgodoräkna sig tiden redan från den dag man kom till Sverige.

Flera av SULF:s medlemmar har fått avslag på sin ansökan om folkbokföring på grund av att deras uppehållstillstånd gällt kortare tid än ett år. SULF har drivit ett flertal ärenden till domstol och i samtliga slås fast att folkbokföring av doktorander och medföljande familjemedlemmar ska ske även om gällande uppehållstillstånd inte är beviljat för minst ett år. Detta då vistelsen anses mer långsiktig. Skatteverket ändrade inte sin uppfattning i frågan under en lång tid, trots dessa domar. I juni 2017 slog dock Högsta förvaltningsdomstolen fast att Skatteverket inte får kräva att uppehållstillståndet måste ha en viss längd. Så länge uppehållstillstånd finns och man kan visa att man har för avsikt att stanna minst ett år i Sverige, räcker detta för att bli folkbokförd. SULF hjälpte den berörda personen under hela processen.

Som medlem i SULF kan du få individuell rådgivning i dessa frågor. Vi kan hänvisa till domar om det finns grund för att överklaga beslut.