Sök efter:
Utländsk medborgare
Se menyn till höger för information.

Resor utomlands vid permanent uppehållstillstånd

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.

Genom den information SULF samlat på denna sida ger vi dig som medlem tips och information om regelverket och på så sätt kan du ställa rätt frågor till Migrationsverket utifrån din egen situation. Till Migrationsverkets webbplats.

Vad gäller om jag har permanent uppehållstillstånd men vill jobba/vistas i ett annat land?

Du kan lämna Sverige i upp till två år utan att tillståndet dras in. Du ska dock då anmäla utlandsvistelsen till Migrationsverket i förväg, senast en vecka före utresan. Om anmälan inte sker kan det permanenta uppehållstillståndet komma att återkallas om utlandsvistelsen överstiger ett år.

Om skälet till att du reser utomlands är att du är statligt anställd i Sverige och utsänd för arbetsgivarens räkning gäller särskilda regler.