En viktig fråga SULF lyfte fram på mötet rörde handläggningstiderna hos Migrationsverket. Enligt den statistik som redovisades har handläggningstiden för permanent uppehållstillstånd förkortats när det gäller nya ansökningstider även om det faktum att gamla ärenden avgörs driver upp den genomsnittliga handläggningstiden. Även handläggningstiderna i andra ärenden diskuterades. Förhoppningsvis ska ny praxis vad gäller fyraåriga uppehållstillstånd för forskarstudier frigöra resurser att korta ner tiden.

En annan viktig fråga på mötet var våra önskemål om att Migrationsverket till regeringen bör lyfta en del frågor där det finns problem med nuvarande lagstiftning, t.ex. att man måste vänta tills det är 14 dagar kvar med en ansökan om permanent uppehållstillstånd samt att barn till forskare riskerar att utvisas. Migrationsverket ska internt ta detta vidare för att bestämma vilka frågor man avser lyfta. Parallellt fortsätter SULF att arbeta med detta gentemot de olika politiska partierna i syfte att få förändringar till stånd.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}