Sök efter:

Bra möte med Migrationsverket

SULF har tidigare i veckan haft ett konstruktivt möte med Migrationsverket. Bland annat ville vi på SULF diskutera hur Migrationsverket arbetar med frågor som rör uppehållstillstånd för utländska doktorander och forskare vad gäller det som myndigheten kan påverka inom ramen för lagstiftningen. Vi pratade också om hur vi tillsammans kan bidra med tydligare information till berörda.

Nyhet

En viktig fråga SULF lyfte fram på mötet rörde handläggningstiderna hos Migrationsverket. Enligt den statistik som redovisades har handläggningstiden för permanent uppehållstillstånd förkortats när det gäller nya ansökningstider även om det faktum att gamla ärenden avgörs driver upp den genomsnittliga handläggningstiden. Även handläggningstiderna i andra ärenden diskuterades. Förhoppningsvis ska ny praxis vad gäller fyraåriga uppehållstillstånd för forskarstudier frigöra resurser att korta ner tiden.

En annan viktig fråga på mötet var våra önskemål om att Migrationsverket till regeringen bör lyfta en del frågor där det finns problem med nuvarande lagstiftning, t.ex. att man måste vänta tills det är 14 dagar kvar med en ansökan om permanent uppehållstillstånd samt att barn till forskare riskerar att utvisas. Migrationsverket ska internt ta detta vidare för att bestämma vilka frågor man avser lyfta. Parallellt fortsätter SULF att arbeta med detta gentemot de olika politiska partierna i syfte att få förändringar till stånd.

Fler nyheter