Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Coronapandemin ledde till förändrade tjänstgöringsplaner

Nyhet

Håkan Lindqvist, 2:a vice ordförande för SULF, ordförande för Saco-S på Umeå universitet och universitetslektor på institutionen för matematik och matematisk statistik berättar om hur de hanterat den förändrade arbetsbelastningen i och med coronapandemin. Bland annat så gjordes tjänstgöringsplanerna om.

Mer information

Här hittar du massa bra information om arbetstid.

#hållbararbetstid

 

Fler nyheter