Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Det här gjorde vi 2022

Nyhet

Under 2022 flyttade SULF fram positionerna. Vi träffade politiker, skrev debattartiklar och lanserade rapporter. Vi genomförde föreläsningar och seminarier, vi deltog i paneldebatter och nätverkade med beslutsfattare. Allt i syfte att förbättra förutsättningarna för doktorander, universitetslärare och forskare att göra sitt jobb. Vi drev frågan om akademisk frihet som en del i en fungerande demokrati. Vi jobbade för rimliga migrationsregler och handläggningstider för våra forskande kollegor som kommer från länder utanför EU. Vi stred för goda villkor på varje lärosäte, oavsett om det gäller lön, arbetsmiljö, arbetstid eller anställningstrygghet.

Vår ordförande Sanna Wolk ägnade en stor del av sin tid till att besöka lärosäten för att träffa lokala förtroendevalda, medlemmar och blivande medlemmar. Hon träffade också lärosätenas rektorer för att både skapa och stärka banden mellan lokalföreningarna och lärosätenas ledningar

I verksamhetsberättelsen kan du kan också läsa om vårt internationella arbete, vad medlemsavgifterna används till, de remisser vi svarade på och hur medlemsutvecklingen såg ut.

Ladda ned och läs SULF:s verksamhetsberättelse för 2022 (pdf).

Fler nyheter