Sök efter:

Förändringar i utlänningslagen påverkar forskare och doktorander

Nyhet

Den 22 juni beslutade riksdagen om förändringar i utlänningslagen som trädde i kraft den 20 juli. 

Lagändringen innebär för forskare och doktorander främst att egen försörjning genom arbete eller eget företag krävs för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas. Kravet gäller alla sökande som inte fått sitt beslut före den 20 juli. Vad gäller kravet på fyra års uppehållstillstånd för forskarstudier, forskning eller arbete inom en sjuårsperiod sker inga förändringar.  

Krav för permanent uppehållstillstånd

För att beviljas permanent uppehållstillstånd krävs nu att den sökande har en varaktig och tillräcklig försörjning genom anställning eller eget företag. Som huvudregel ska en anställning enligt Migrationsverkets uppfattning bestå under minst 18 månader vid den tidpunkt beslut fattas. I vissa fall kan en provanställning godtas. Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kan inte inräknas som försörjning för permanent uppehållstillstånd, det kan däremot vissa andra ersättningar såsom sjukpenning och föräldrapenning göra om de utgår tillfälligt och under den tid man har en anställning.  

En annan viktig förändring är att medföljande familjemedlemmar som fyllt 18 år själva måste uppfylla försörjningskravet för att beviljas permanent uppehållstillstånd och de måste också ha haft uppehållstillstånd i minst tre år. Försörjningskravet gäller inte barn, men de måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år för att kunna få permanent uppehållstillstånd. 

Om permanent uppehållstillstånd inte beviljas för den sökande eller en familjemedlem kan ändå i vissa fall ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas. Det kan till exempel gälla om en doktorand inte är klar med forskarutbildningen eller om ett uppehållstillstånd för att söka arbete under ett år efter avslutade studier eller avslutad forskning kan beviljas. 

 – Vi har varit mycket kritiska mot förslaget som bland annat innehöll språkkrav, ett krav som nu har skjutits på framtiden, men som sannolikt kommer att införas senare. Försörjningskravet kommer att skapa stora problem för många av våra medlemmar eftersom det kan vara mycket svårt att under eller i direkt anslutning till avslutade forskarstudier eller avslutad forskning hitta ett arbete som varar i minst 18 månader, inte minst med tanke på hur vanligt det är med kortare visstidsanställningar inom akademin, säger Robert Andersson, förhandlingschef på SULF.

- Eftersom kravet på varaktighet ska prövas vid beslutstillfället kommer det också att uppstå en osäkerhet om kravet uppfylls beroende på hur lång handläggningstiden blir. De nya bestämmelserna riskerar därför att leda till att färre utländska medborgare kommer vilja eller kunna stanna i Sverige och bidra till kompetensförsörjningen. Risken är att Sverige går miste om viktig kompetens och att internationaliseringen av högskolan försvåras. Idag har en stor andel av såväl doktoranderna som de som innehar en meriteringsanställning utländsk bakgrund. Det är tydligt att politikernas vilja att strama åt asylinvandringen har varit i fokus och inte hur Sverige ska kunna behålla kvalificerade personer, exempelvis de som avlägger doktorsexamen i landet. 

Mer information 

Frågor och svar om vad som gäller samt vad SULF gör.

Till Migrationsverkets webbplats och mer information

Fler nyheter