Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Ingen tid för forskning - om professorers arbetsvillkor 2018

Nyhet

Forska är centralt för professorer vid svenska universitet och högskolor, men forskningstiden varierar mellan 0 till 100 procent. Att det skiljer sig så radikalt riskerar att försämra kvaliteten för svensk forskning och utbildning. Det leder också till osäkra arbetsförutsättningar som i sin tur utgör ett arbetsmiljöproblem.

Det visar rapporten Ingen tid för forskning – om professorers arbetsvillkor som tagits fram av SULF:s professorers förening, SPF. Syftet med rapporten, som baseras på en enkätundersökning som besvarats av svenska professorer, var att ta reda på hur professorer ser på sina arbetsförhållanden, bland annat på forskningstid i tjänst.

Svaren visar bland annat att tid för forskning i tjänst skiljer sig radikalt mellan svenska professorer: det finns inte en generell andel forskning i den tjänst som benämns ”professor”. Fritextkommentarer från de som svarat visar på problem som till exempel beroende av externfinansiering och osäkerhet och oförutsägbarhet i fakultets- eller institutionstid för forskning. Det här visar i sin tur det osäkra läget för svenska professorers förutsättningar för forskning och konsekvenser för det svenska akademiska systemet överlag.

Mer information

Rapport: Ingen tid för forskning – om professorers arbetsvillkor 2018

Kortversion: Ingen tid för forskning – kort om professorers arbetsvillkor

Se filmat seminarium om utmaningarna för långsiktig kvalitetssäkring i svensk forskning (där finns också länk till en kortversion från seminariet)

Fler nyheter