Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Ny arbetsmiljöföreskrift om stress

Nyhet

Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den har tagits fram för att komma till rätta med ökningen av sjukskrivningar till följd av stress i arbetslivet och andra psykosociala faktorer. Arbetet med att ta fram den nya skriften har skett i samråd med arbetsmarknadens parter. Läs mer här

Fler nyheter