Sök efter:

Påverka din lön!

Nyhet

Att engagera sig i sin löneutveckling kan göra stor skillnad. SULF har sammanställt råd för förberedelse, genomförande och uppföljning av ditt lönesättande-/lönesamtal.

Utvecklingssamtalet

 • Förbered dig med tankar om vad du vill göra framöver och hur du kan bidra ännu mer till verksamheten.
 • Ta med dig det som diskuterades i tidigare lönesamtal och ställ frågor om hur du kan påverka din lön genom din arbetsinsats.
 • Kan du ta på dig mer komplicerade arbetsuppgifter eller utökat ansvar?
 • Föreslå gärna kompetensutveckling som du anser dig behöva för att kunna göra ett ännu bättre arbete.
 • Diskutera hur det ni kommer överens om ska kunna följas upp i kommande lönesamtal/lönesättande samtal.

Det lönesättande samtalet/lönesamtalet

 • Dina resultat sedan förra lönerevisionen.
 • Följ upp eventuellt utvecklingssamtal.
 • Hur har just du bidragit till verksamheten och dess utveckling?
 • Har du utvecklat andra?
 • Har du fått utökat ansvar eller svårare arbetsuppgifter?
 • Har du genomgått kompetensutveckling?
 • Begär tydlig förklaring på varför du har den lön du har och vad du kan göra för att få högre lön.
 • Läs igenom lönekriterierna före samtalet!

Läs mer om lönesättande samtal.

Kontinuerlig dialog med lönesättande chef

Diskutera löpande ditt arbete och din arbetsinsats med din chef mellan de formella samtalen.

Lönestatistik

SULF:s lönestatistik
Varje år sammanställer SULF lönestatistik. Statistiken samlar relevant lönestatistik för doktorander med tjänst, postdok, forskarassistenter, adjunkter, lektorer och professorer inom det statliga avtalsområdet. För dig som är medlem har vi samlat SULF:s och Saco-S lönestatistik på dina sidor. Logga in på Mina sidor. Du loggar in med BankID.

Saco Lönesök
Saco Lönesök som är ett webbaserat statistikprogram där du själv kan ta fram statistik för SULF:s medlemmar eller för samtliga medlemmar i något annat Sacoanslutet förbund. Olika databaser med uppgifter från arbetsgivare och enkätdata finns att tillgå. Du som är medlem i SULF och statligt anställd hittar den mest relevanta statistiken under fliken ”Löner från arbetsgivare”.

Med Saco Lönesök har du tillgång till unik yrkesspecifik lönestatistik. Här kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, arbetsmarknadssektor med mera.

Mer information

Fler tips för att påverka din löneutveckling

Principer för lönesättning

Kunskapens krona – SULF:s lönepolitiska program

Bilder från föreläsningen Kunskapens krona

Tålamodet är slut – debattartikel i Svenska Dagbladet

Fler nyheter