Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Påverka och förbättra doktorandernas vardag

Nyhet

Vill du vara med och påverka och förbättra doktorandernas vardag? SULF söker dig som vill delta i en fokusgrupp som under 2023 ska arbeta med doktorandernas individuella studieplan. Starten är i början av februari nästa år och arbetet ska vara färdigt 1 oktober.

Under denna period kommer vi att ses cirka fem halvdagar. Visst arbete mellan mötena kommer också att ske.

SULF står för resekostnader till och från möten.

Fokusgruppens sammansättning

Fokusgruppens ska bestå av sex till sju personer. Minst hälften ska vara doktorander, men vi önskar också att handledare är med.

För att få en bra sammansättning vill vi täcka in flera olika discipliner och typer av doktorandanställningar. I anmälan vill vi därför att ni anger vilken disciplin/ämnesområden ni tillhör och vad för typ av doktorandanställning du har.

Språk

Muntlig kommunikation i fokusgruppen kan ske både på svenska och engelska. Dock kan det vara bra att deltagarna i gruppen kan läsa svenska eftersom slutrapporten kommer skrivas på svenska.

Anmäl intresse senast 31 december

Är det här något för dig? Mejla en intresseanmälan till Catrine Folcker på cfo@sulf.se senast sista december i år.

Fler nyheter