Sök efter:

Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin

Rapport
Bild på SULF:s ordförande Mats Ericson och bild på rapporten Spel för galleriet? (jpg).
SULF:s ordförande Mats Ericson.

Rapporten, Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin, handlar om processerna som leder fram till anställningar inom akademin. Anställningar som forskare och lärare i akademin ska erbjudas dem som är bäst lämpade. Genom att granska anställningsprocesser har vi kommit fram till att det finns tveksamheter om lärosätena faktiskt följer lagen. Rapporten visar att anställningar som lärare och forskare inom akademin sällan tillsätts med sökande som inte redan är är verksamma vid lärosätet, att utlysta anställningar i många fall söks av extremt få personer och att flera tillsättningar görs redan innan sista ansökningsdag eller inom väldigt kort tid därefter.

– Varenda riggad anställning är ett misslyckande. Det är fel på så många plan: det är regelvidrigt, det är orättvist mot de sökande som inte får en hederlig chans och det riskerar kvaliteten i högskolan på sikt, säger Mats Ericson, förbundsordförande för SULF.

Något måste göras för att rättssäkra anställningsprocesserna i akademin:

Lärosätena måste:

  • Säkerställa mer långsiktiga budget- och verksamhetsplaneringsprocesser.
  • Skapa rutiner som omöjliggör riggade utlysningar.
  • I sina interna kvalitetssäkringssystem säkerställa att de har och följer tydliga, transparenta och rättssäkra processer för rekrytering av personal.

Regeringen måste:

  • Öka andelen direkta forskningsanslag till lärosätena för att skapa bättre förutsättningar för långsiktig planering av budget och personal.
  • Ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att genom tillsyn eller inom ramen för kvalitetssäkringssystemet kontrollera att lärosätet har transparenta och rättssäkra anställningsprocesser.

Mer information

Rapport: Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin.


Bilaga 1

Pressmeddelande

Universitetsläraren: Riggade utlysningar vid lärosätena bryter mot grundlagen
Debattartikel i Svenska Dagbladet ”Universitet gör upp anställningar på förhand”
SULF:s riktlinjer för en schyst anställningsprocess

Presskontakt: Ulrika Herstedt, pressansvarig SULF, 070-796 36 30, uh@sulf.se

Fler nyheter