Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Regeringen lyssnat på SULF – genomför utredning kring doktoranders och forskare uppehållstillstånd

Nyhet

En utredare ska få i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som förbättrar möjligheterna att attrahera och behålla utländska doktorander och forskare i Sverige. Syftet är bland annat att stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation. Det här framkom vid en pressträff med utbildningsminister Mats Person (L) och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) under måndagen.

- Vi ser att vårt arbete ger resultat. SULF har sedan våren 2021 lyft dessa problem för tillresta doktorander och forskare. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft att den här kvalificerade gruppen ges möjligheter att stanna i Sverige säger Sanna Wolk, ordförande Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) i en kommentar.

Men vi är förvånade över senfärdigheten från nuvarande och tidigare regeringar. Den här utredningen borde ha kommit lång tidigare. För problemen har varit kända i över tre år.

-Nu utgår vi från att utredaren har täta kontakter med oss som företräder landets doktorander och forskare. Våra medlemmar är väl medvetna om de svårigheter som nuvarande regelverk innebär för möjligheterna att stanna kvar i Sverige, avslutar Sanna Wolk.

Mer information

Tio punkter för att lösa problemen med migrationslagstiftningen, texten tar upp några av de utmaningar som utredaren behöver adressera.

Läs direktiven till utredningen ”Förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier”.

Fler nyheter