info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

På grund av tekniskt underhåll är Saco Lönesök stängt den 16-17 september kl. 8:00-10:00.

Scanna QR-koden för att komma till namninsamlingen Ändra de rättsliga grunderna för permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra som forskar i Sverige.Den 20 juli 2021 trädde en ny utlänningslag i kraft. Denna lag medför nya krav på permanent uppehållstillstånd som bland annat påverkar doktorander, men även andra forskare, drastiskt. Den nya utlänningslagen kräver att de som ansöker om permanent uppehållstillstånd är ekonomiskt självförsörjande, och i utlänningsförordningen anges att den ekonomiska självförsörjningen måste vara under en viss (ospecificerad) varaktighet. Denna fras, ”viss varaktighet”, lämnades till Migrationsverket för tolkning, vilket de gjorde i ett rättsligt ställningstagande den 20 juli 2021. Ett ställningstagande som har oroande konsekvenser för doktoranderna.

Migrationsverkets ställningstagande:
Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet om man har en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som ansökan prövas.”

Namninsamling

Internationella doktorander och andra forskare vid svenska institutioner för högre utbildning har i samarbete med SULF, fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer–Doktorandkommitén (SFS-DK) startat namninsamlingen Ändra de rättsliga grunderna för permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra som forskar i Sverige. Läs mer om namninsamlingen samt skriv under den här.

Mer information

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}