Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Skriv under namninsamling

Nyhet

Den 20 juli 2021 trädde en ny utlänningslag i kraft. Denna lag medför nya krav på permanent uppehållstillstånd som bland annat påverkar doktorander, men även andra forskare, drastiskt. Den nya utlänningslagen kräver att de som ansöker om permanent uppehållstillstånd är ekonomiskt självförsörjande, och i utlänningsförordningen anges att den ekonomiska självförsörjningen måste vara under en viss (ospecificerad) varaktighet. Denna fras, ”viss varaktighet”, lämnades till Migrationsverket för tolkning, vilket de gjorde i ett rättsligt ställningstagande den 20 juli 2021. Ett ställningstagande som har oroande konsekvenser för doktoranderna.

Migrationsverkets ställningstagande:
Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet om man har en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som ansökan prövas.”

Namninsamling

Internationella doktorander och andra forskare vid svenska institutioner för högre utbildning har i samarbete med SULF, fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer–Doktorandkommitén (SFS-DK) startat namninsamlingen Ändra de rättsliga grunderna för permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra som forskar i Sverige.

Uppdatering 13 oktober: namninsamlingen är nu avslutad och kommer att lämnas över till ansvariga politiker.

Mer information

Läs mer om vad SULF tycker i frågan samt vad vi gör för att påverka.

Fler nyheter