info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

På grund av tekniskt underhåll är Saco Lönesök stängt den 16-17 september kl. 8:00-10:00.

SULF kräver att riksdags­politikerna omgående gör ett omtag vad gäller högkvalificerade personers möjlighet att stanna i Sverige. Därmed kan de bidra till vår välfärd genom sitt värdefulla arbete på våra lärosäten, företag och inom andra viktiga verksamheter.

Riksdagen beslutade i somras om förändringar i migrationslagen. Fokus för debatten har helt legat på asylinvandringen men det nya regelverket kommer att slå hårt mot andra grupper, som till exempel doktorander. Det här handlar inte om asylinvandring utan om högt kvalificerade personer som antagits i stor konkurrens. De är kunniga och välutbildade, befinner sig redan i Sverige och har egen försörjning. De jobbar hårt och nu berövas de möjligheten att fortsätta med sin forskning. Problemet är att de inte i förväg kan visa på en så långsiktig försörjning som nu krävs eftersom de oftast får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra.

Så sent som i december 2020 skrev regeringen att man ville att andelen utländska doktorander som ska stanna i Sverige bör öka samt att de var viktigt att både kunna rekrytera och behålla den kompetens de besitter här i landet (Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60, s. 123) Trots detta lade man bara några månader senare fram de förslag till förändringar i utlänningslagen som helt uppenbart kommer leda till motsatt resultat. Om regeringen står fast vid det som framfördes i forskningspropositionen måste man snarast se till att göra de förändringar som lyfts fram nedan.

I juli 2014 genomfördes en förändring i utlänningslagen som gjorde det möjligt för doktorander som haft uppehållstillstånd i fyra år att söka och få permanent uppehållstillstånd.  Med den nya utlänningslagen som infördes 20 juli 2021 undergrävs dessa möjligheter. Förutsättningarna för att kunniga och välutbildade forskare ska fortsätta bidra till kunskapsutveckling och innovation i Sverige har försämrats markant. Dessutom saknar regelförändringen övergångsregler så doktorander och forskare som redan för flera år sedan bestämde sig för att komma till Sverige baserat på de tidigare bestämmelserna har plötsligt ingen möjlighet att fortsätta fullfölja de planer och forskningsprojekt som planerats. Många är förtvivlade och de har, utifrån tidigare regelverk, byggt ett liv, en familj och en början på en karriär i Sverige. Att över en natt plötsligt ges helt nya förutsättningar är förkrossande. Det riskerar också att ge Sverige som forskningsnation ett dåligt rykte internationellt.

SULF i media

Sveriges radio P4, intervju med SULF-företrädare i programmet Förmiddag i P4 Norrbotten. Lyssna på programmet här, spola till 2:47:00.

Mer information 

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}