Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Migrationslagen skadar svensk forskning

SULF kräver att riksdags­politikerna omgående gör ett omtag vad gäller högkvalificerade personers möjlighet att stanna i Sverige. Därmed kan de bidra till vår välfärd genom sitt värdefulla arbete på våra lärosäten, företag och inom andra viktiga verksamheter.

Riksdagen beslutade i somras om förändringar i migrationslagen. Fokus för debatten har helt legat på asylinvandringen men det nya regelverket kommer att slå hårt mot andra grupper, som till exempel doktorander. Det här handlar inte om asylinvandring utan om högt kvalificerade personer som antagits i stor konkurrens. De är kunniga och välutbildade, befinner sig redan i Sverige och har egen försörjning. De jobbar hårt och nu berövas de möjligheten att fortsätta med sin forskning. Problemet är att de inte i förväg kan visa på en så långsiktig försörjning som nu krävs eftersom de oftast får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra.

Så sent som i december 2020 skrev regeringen att man ville att andelen utländska doktorander som ska stanna i Sverige bör öka samt att de var viktigt att både kunna rekrytera och behålla den kompetens de besitter här i landet (Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60, s. 123) Trots detta lade man bara några månader senare fram de förslag till förändringar i utlänningslagen som helt uppenbart kommer leda till motsatt resultat. Om regeringen står fast vid det som framfördes i forskningspropositionen måste man snarast se till att göra de förändringar som lyfts fram nedan.

I juli 2014 genomfördes en förändring i utlänningslagen som gjorde det möjligt för doktorander som haft uppehållstillstånd i fyra år att söka och få permanent uppehållstillstånd.  Med den nya utlänningslagen som infördes 20 juli 2021 undergrävs dessa möjligheter. Förutsättningarna för att kunniga och välutbildade forskare ska fortsätta bidra till kunskapsutveckling och innovation i Sverige har försämrats markant. Dessutom saknar regelförändringen övergångsregler så doktorander och forskare som redan för flera år sedan bestämde sig för att komma till Sverige baserat på de tidigare bestämmelserna har plötsligt ingen möjlighet att fortsätta fullfölja de planer och forskningsprojekt som planerats. Många är förtvivlade och de har, utifrån tidigare regelverk, byggt ett liv, en familj och en början på en karriär i Sverige. Att över en natt plötsligt ges helt nya förutsättningar är förkrossande. Det riskerar också att ge Sverige som forskningsnation ett dåligt rykte internationellt.

SULF i media om utlänningslagen

Curie: Nya migrationslagen slår mot doktorander

Läkartidningen: Oro bland utländska doktorander efter nya regler för uppehållstillstånd

Radio P4 Värmland: Doktorander drabbas hårt av ny migrationslag

Arbetsvärlden: Facken fruktar braindrain när villkoren för utländska doktorander förvärras

Aftonbladet med fler medier: Nya krav på undantag för utländska forskare

Sveriges radio P4, intervju med SULF-företrädare i programmet Förmiddag i P4 Norrbotten.

Dagens Nyheter, ledare: "Sverige förlorar på att forskartalangerna stöts bort"

Forskning & Framsteg, forskarkommentar: "Migrationslagen skadar svensk forskning"

Svenska Dagbladet, debattartikel: "Nya migrations­regler kan orsaka forskar­flykt"

The Local, opinion: "Sweden’s new migration act will send international talent elsewhere"

Altinget, debattartikel: Skandal att regeringen skickar forskarutbildade ut ur landet

Aftonbladet : Nya krav på undantag för utländska forskare (TT:s artikel har publicerats i flera medier, bland annat : Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Epoch Times)

Mer information 

Utlänningslagen: Gemensamt uttalande

Förändringar i utlänningslagen påverkar forskare och doktorander

Frågor och svar om vad som gäller samt vad SULF gör

Watch our webinar about the changes to the Aliens Act