Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF kommenterar högskolepedagogiska lyftet

Nyhet

Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att under 2022 samla det högskolepedagogiska arbetet i ett högskolepedagogiskt lyft som ska främja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. SULF kommenterar uppdraget:
- Det är bra att utbildningsminister Anna Ekström förstår att högskolepedagogik är viktigt. För att utveckla högskolepedagogiken måste urholkningen av ersättningsbeloppen per student i högre utbildningen stoppas, säger SULF:s ordförande Sanna Wolk i en kommentar. Det är den enda rimliga vägen.

Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas förberedelse och efterarbete. Det är resultatet av de senaste decenniernas förda politik.

SULF:s rapport Systemfel i kunskapsfabriken – om urholkning av ersättningsbeloppen till högre utbildning visar att det så kallade produktivitetsavdraget har lett till minskade resurser per student. Konsekvenserna av det är en sämre arbetsmiljö med ökad stress för lärare i högskolan. Produktivitetsavdraget är ett helt orimligt avdrag eftersom det är näst intill omöjligt att effektivisera undervisning med bibehållen kvalitet. Stoppas urholkningen kommer högskolans pedagogik få reella förutsättningar att utvecklas.

Fler nyheter