Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Sveriges universitetslärare och forskare stöttar Ukraina

Nyhet

Den 24 februari 2022 invaderas Ukraina av ryska trupper med fullskaligt krig, civila dödsoffer och massflykt från Ukraina som resultat. Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har på olika sätt tydligt markerat att förbundet fördömer kriget och står sida vid sida med lärarorganisationer i Europa och världen för att visa solidaritet och stötta det ukrainska folket under det fruktansvärda övergrepp som pågår. 

Den kris som nu drabbar hela Ukraina drabbar även Ukrainas hela utbildningssystem, lärare från förskola till universitet samt forskare berörs och påverkas. Kvinnliga lärare får fly samtidigt som deras manliga kollegor tvingas att delta aktivt i kriget. Förutom det mänskliga lidandet som hela Ukraina får utstå är all utbildning och forskning en viktig del i en fri demokrati. SULF har därför valt att initiera en insamling för ukrainska lärarorganisationer.

Insamling för ukrainska lärarorganisationer 

QR-kod till swish för insamling till ukrainska lärarorganisationer.Swisha ditt bidrag till 123 633 91 21. Alla pengar som kommer in går direkt till fackförbund i Ukraina.

Om du inte har Swish går det bra att sätta in ditt bidrag på det för ändamålet särskilda kontot i Swedbank, 8327-9 734 731 805-2.

I en extraordinär situation som den här är det oerhört viktigt att de bidrag som ges hamnar där pengarna gör mest nytta samt att de når fram snabbt till mottagarna. Genom vårt långvariga samarbete och medlemskap i Education International (EI)* känner SULF en trygghet i att de bidrag som ges från SULF och från SULF:s medlemmar hamnar i rätt händer. Genom EI:s solidaritetsfond når hjälpen medlemmar till våra systerorganisationer på plats i Ukraina, the Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine, TUESWU och the Free Trade Union of Education and Science in Ukraine, VPONU. De två ukrainska fackförbunden organiserar lärare från förskola till universitet samt forskare och har medlemmar som fortfarande befinner sig i Ukraina eller som tvingats på flykt. 

*SULF är medlem i – och en del av – Education International, EI som totalt organiserar över 32 miljoner lärare och övrig utbildningspersonal i 178 länder. Den europeiska avdelningen heter European Trade Union Committee for Education, ETUCE och utgörs av 127 medlemsorganisationer i 51 länder, däribland Ukraina. Totalt representeras 11 miljoner lärare och annan personal i hela utbildningssektorn.

Värd för ukrainska forskare?

Organisationen Science for Ukraine är ett initiativ av volontärer som tillhandahåller information om möjligheter för forskare som flyr från Ukraina. Organisationen söker nu dig som kan inrätta ett stödprogram på din institution, även under en kort tidsperiod. Det finns en mängd olika sätt på vilka du kan hjälpa och även det minsta stödet gör skillnad. Listorna som samlas in i deras databas innehåller erbjudanden om stipendier, jobb, boende, kontorslokaler med mera. Läs mer på scienceforukraine.eu.

Vårdinformation på Ukrainska

Med anledningarna av kriget i Ukraina så har Vården.se samlat informationen kring vilken rätt man har i vården om man är i Sverige utan tillstånd. Texten står på både ukrainska och svenska och riktar sig till både vårdgivare och patienterna.

Fler nyheter