Sök efter:

SULF:s extra kongress har beslutat  - ny intern organisation

Nyhet

Från och med 1 juli 2019 får SULF:s inre organisation en ny form. Syftet med förändringen är stimulera ökat inflytande och delaktighet inom hela förbundet.

SULF:s lokalföreningar får en mer framträdande roll genom införandet av ett förbundsråd med mandat att förrätta fyllnadsval och vägleda förbundsstyrelsen i principiellt viktiga frågor. Vidare utökas antalet platser från en per förening till två personer från varje SULF-förening. Förbundsrådet ersätter ordförandekonferensen som därmed avskaffas.

Möjlighet att lämna medlemsförslag införs i stadgarna och gör att både enskilda medlemmar såväl som lokalföreningar kan lämna förslag på verksamhet eller utbildnings och forskningspolitiska inriktningar direkt till förbundsstyrelsen under pågående kongressperiod. Allt för att öka medlemsinflytandet och underlätta dialog i förbundet.

SULF:s sektioner läggs ner och fokusgrupper införs för att kraftsamla kring angelägna frågor. Först ut är en fokusgrupp för att stärka förbundets arbete för universitets­lärarnas, forskarnas och doktorandernas arbetsmiljö. En doktorandförening, SULF:s doktorandförening,  instiftas med uppdrag att bevaka och tillvarata doktoranders intressen.

SULF:s stadgar justeras också för att rätta till inkonsekvenser och stavfel, för att förtydliga vilken rättshjälp förbundet ger samt en förändring av mandatberäkningen till kongressen för att det ska bli färre tomma stolar i den demokratiska processen.

Du kan läsa kongressprotokollet här och de nya stadgarna här. Propositionerna finns här.

Fler nyheter