Sök efter:

Träff med Justitiedepartementet om migrationslagen

Nyhet

SULF har träffat tjänstemän på Justitiedepartementet och återigen lyfte vi fram migrationslagens negativa effekter för tillresta doktorander och forskare och vad vi anser behöver göras. Justitiedepartementet var intresserade av vad vi hade att säga och välkomnade att vi bidrar med ytterligare inspel om nya frågor uppkommer framöver. Regeringen har ambitionen att göra en utredning kring berörda författningar för att komma till rätta med problembilden. SULF anser att utredningen behöver komma i gång skyndsamt och att SULF gärna bidrar med vår kunskap om den verklighet som finns vid våra universitet och högskolor.

Fler nyheter