Sök efter:

Var med och skapa bättre villkor för doktorander!

Nyhet

SULF:s doktorandförening, tidigare SDF, bevakar doktoranders intressen och arbetar för bättre villkor. Valberedningen söker nu dig som vill engagera dig för doktoranders rättigheter och som vill bli styrelseledamot i SULF:s doktorandförening under perioden 2020-2021. Vill du bidra till bättre villkor för doktorander?

Fyll i det här formuläret så återkommer valberedningen till dig inom kort. Sista dag är 3 december.

Om SULF:s doktorandförening

SULF:s doktorandförening har mandatet att övervaka sektionsrelevanta frågor, det vill säga alla frågor som är relaterade till doktorander. Enligt föreningens stadgar är styrelsens uppgifter att:

  • skydda och bevaka sektionsmedlemmarnas intressen i enlighet med SULF:s stadgar och beslut tagna av kongressen eller förbundsstyrelsen,
  • rekrytera medlemmar,
  • opinionsbilda och kommunicera utåt om sektionens verksamhet,
  • vara förberedande organ till förbundsstyrelsen i sektionsfrågor,
  • hålla förbundsstyrelsen informerad om sektionens verksamhet.

Den nuvarande styrelsen består av doktorander från tio olika universitet i Sverige. Inom styrelsen har arbetsgrupper bildats för att fokusera på olika frågor. Just nu finns det arbetsgrupper som hanterar frågor om språk, mental hälsa, migration och arbetsmiljö. Andra arbetsgrupper bildas vid behov.

Frågor?

Mejla valberedningen om du har några frågor.

Per Boström, Benny Borghei, Parisa Aasi
Valberedningen för SULF:s doktorandförening 2020-2021

Fler nyheter