Sök efter:

Verksamheten pågår som vanligt - nästan

Nyhet

SULF följer myndigheternas rekommendationer och gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Det innebär att SULF:s kansli på Ferkens gränd tillsvidare är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Coronaviruset och dess effekter på samhället dominerar just nu allas våra liv. Det är arbete hemifrån, digitala möten och för universitetslärarna en snabb övergång till digitala plattformar och distansundervisning. Våra medlemmars fokus ligger just nu främst på att se till att studenterna får det de behöver och att distansundervisningen att fungerar.

SULF följer självfallet de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger i syfte att minska spridningen av coronaviruset i samhället. Vi har därför hörsammat den uppmaning som Folkhälsomyndigheten riktade till personer i Stockholm: att arbeta hemifrån om det är möjligt. Det här innebär att det stora flertalet av SULF:s medarbetare arbetar hemifrån med datorer och arbetstelefoner till dess att myndigheterna kommer med andra rekommendationer.

Självklart är vår service till medlemmar och blivande medlemmar öppen som vanligt, det gäller bland annat vår medlemsrådgivning.

Vi gör vad vi kan för att förhindra smittspridning. När det gäller planerade resor och möten inom landet så uppmanar vi alla i möjligaste mån genomföra dessa digitalt i stället. Vidare har SULF också bestämt att ställa in centrala aktiviteter under mars och april. När det gäller lokala aktiviteter avgör den lokala SULF-föreningen vid det aktuella lärosätet om aktiviteten ska genomföras. I den mån som SULF centralt får information om inställda aktiviteter kommer vi informera om det i vårt kalendarium.

Fler nyheter