Sök efter:

Debatt: Nya migrationskrav skapar kompetensflykt

SULF i medierna

I en debattartikel i Svenska dagbladet lyfter SULF och Sveriges ingenjörer fram de problem som migrationskommitténs förslag om krav på språkkunskaper med mera för att högkvalificerad arbetskraft ska få permanent uppehållstillstånd medför. Ett införande av sådana krav för personer som verkar i organisationer där engelska är arbetsspråk riskerar att leda till att många nyckelpersoner inom kort riskerar att utvisas från Sverige vilket skulle hämma Sveriges konkurrenskraft och göra landet mindre attraktivt för forskare, doktorander och ingenjörer. SULF och Sveriges ingenjörer kräver därför att förslaget förpassas till papperskorgen.

Läs debattartikeln Nya migrationskrav skapar kompetensflykt i Svenska dagbladet

Fler nyheter