info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se / Jobb, lön och villkor / Anställning /Att tänka på när du byter anställning
Anställning

Att tänka på när du byter anställning

Som anställd är det lätt att utgå från att de villkor som gäller hos en arbetsgivare är de som gäller vid andra men så är sällan fallet. Inom statlig sektor regleras många anställningsvillkor både i centrala och lokala kollektivavtal vilket innebär att villkoren kan skilja sig åt från lärosäte till lärosäte. SULF har därför sammanställt några råd att ta med sig inför byte av arbetsgivare.

Bevaka din upphovsrätt
Lärosätena gör lite olika anspråk på upphovsrätten för det du producerar i tjänsten. De flesta gör helt riktigt bedömningen att upphovsrätten för undervisningsmaterial och dylikt tillfaller den undervisande universitetsläraren. Ett fåtal gör inte den bedömningen. SULF rekommenderar att du undersöker inställningen hos en eventuell framtida arbetsgivare.

Arbetstidens fördelning – mängden forskning och kompetensutveckling i tjänsten
Lokala arbetstidsavtal om universitetslärares möjlighet till forskning och kompetensutveckling i tjänsten varierar från lärosäte till lärosäte. Förutsättningarna och finansieringen varierar också. Undersök vilka förutsättningar som gäller enligt kollektivavtal hos din nya, presumtiva arbetsgivare. Om arbetsgivaren erbjuder dig andra, i ditt tycke mer förmånliga, villkor är det viktigt att dessa dokumenteras och undertecknas av både dig och en behörig arbetsgivarföreträdare.

Förhandla med en behörig arbetsgivarföreträdare
Inom högskolesektorn är det inte ovanligt att den vi har kontakt med inför en ny anställning inte är den som är behörig att förhandla om anställningsvillkor eller fatta ett anställningsbeslut. Det kan till exempel röra sig om en professor inom en forskargrupp du blir rekryterad till. Dessa kontakter är angelägna, men det är viktigt att du dokumenterar eventuella anställningsvillkor som ni kommer överens om och att den arbetsgivarföreträdare (vanligtvis prefekt eller rektor) som är behörig att fatta beslut om anställning och anställningsvillkor skriftligen bekräftar att dessa.

Bevaka dina anställningsvillkor
Utöver de anställningsvillkor som nämnts är det också värt att bevaka vilka krav på närvaro på arbetsplatsen som finns, förutsättningarna för delpension, friskvård, förtroendearbetstid och övertidsersättning.

Inom statlig sektor fattas ett myndighetsbeslut som går att överklaga. Arbetsgivaren är skyldig efter att anställningen påbörjats skicka ett anställningsbevis där anställningsvillkoren framgår. Se därför till att det ni kommit överens om finns med i anställningsbeviset eller på annat sätt dokumenteras.

Dokumentera alla överenskommelser
Diskussionerna och förhandlandet inför en ny anställning präglas oftast av en ömsesidig tillit och positiv förväntan inför framtiden. Trots detta är det att rekommendera att alla viktiga överenskommelser och klargöranden kring anställningsvillkor dokumenteras och undertecknas av behöriga parter. En sådan dokumentation innebär att eventuella personbyten på arbetsgivarsidan inte medför att viktiga överenskommelser faller i glömska.

Att byta arbetsmarknadssektor
Inom statlig sektor regleras många av dina rättigheter och anställningsvillkor via centrala och/eller lokala kollektivavtal. Väldigt få av dina anställningsvillkor regleras via ditt anställningsavtal vilket kan vara vanligare inom exempelvis privat sektor. Inför ett byte av anställning som innebär att du också byter arbetsmarknadssektor är det därför viktigt att undersöka hur samtliga av anställningsvillkoren ser ut i den nya anställningen. Villkor som är viktiga att bevaka är exempelvis pension, semester, arbetstid, förtroendearbetstid, försäkringar med mera. Alla anställningsvillkor som du och arbetsgivaren enats om som inte finns dokumenterade i kollektivavtal bör finnas med i ditt anställningsavtal.

Inför ett byte av arbetsmarknadssektor är det också viktigt att känna till att det ingår en inkomstförsäkring i SULF-medlemskapet. Läs mer om inkomstförsäkringen här.

Möjlighet att vara tjänstledig
Om du har en statlig tillsvidareanställning och blir erbjuden en tidsbegränsad anställning på en annan statlig myndighet är det värt att överväga att vara tjänstledig istället för att avsluta din nuvarande anställning. Under sådana förutsättningar har du nämligen rätt att vara tjänstledig i upp till två år. Även under andra förutsättningar har en statlig arbetsgivare rätt att medge tjänstledighet. För anställning enligt Högskoleförordningen kan möjlighet finnas till längre tjänstledighet.

PS. Kom ihåg att uppdatera de uppgifter SULF har om dig på dina sidor när du byter arbete. Det gör du här.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?