Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Uppsägning

Särskild pensionsersättning vid arbetsbrist, sjukdom eller skada

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist som sker 1 januari 2017 eller senare finns i det statliga omställningsavtalet en möjlighet till att efter prövning få särskild pensionsersättning, om det finns särskilda skäl.

Från 1 februari 2021 kan man även beviljas särskild pensionsersättning om man har sagts upp på grund av sjukdom eller skada, eller kommit överens med arbetsgivaren att sluta sin anställning på grund av sjukdom eller skada, om det finns särskilda skäl. Enligt avtalet innebär det att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt till sådan grad att arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Villkor för särskild pensionsersättning

Du ska ha fyllt 62 år, varit minst 57 år när du lämnade din statliga anställning, varit anställd i minst sju år hos samma statliga arbetsgivare, inte längre är berättigad till ersättning från a-kassa, samt har varit aktivt arbetssökande.

Det är Omställningsnämnden som prövar om det finns särskilda skäl. Omställningsnämnden kan även pröva om det finns synnerliga skäl för att bevilja särskild pensionsersättning för dig om du har lämnat din anställning vid tidigast 56 års ålder. Särskild pensionsersättning betalas ut till 65 års ålder.

Beräkning av särskild pensionsersättning

Din lön och din pensionsgrundande tjänstetid avgör hur stor din särskilda pensionsersättning blir. För att få en prognos för vilket belopp som är aktuellt för dig, ska du vända dig till Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Mer om särskild pensionsersättning

Pensionsersättning utbetalas till och med månaden före 65-årsdagen. Tid fram till 65 år tillgodogörs som pensionsgrundande tjänstetid till den framtida förmånsbestämda ålderspensionen. Även inbetalningar till den premiebestämda tjänstepensionen inbetalas. Detta som procentsatser av pensionsunderlaget. Den allmänna pensionen påverkas negativt, om än inte markant, av att utbetald tjänstepension inte är pensionsgrundande i den allmänna pensionen.

På Statens tjänstepensionsverks (SPV) webbplats finns mer information om villkor och hur du ansöker.