Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Uppsägning

Uppsägningstid - när du vill avsluta din anställning

Uppsägningstiden, både om du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren vill avsluta en anställning, finns reglerad i lag och kollektivavtal. Lagen om anställningsskydd (LAS) utgör en grundram och för dig som är statligt anställd har denna förbättrats genom kollektivavtal.

Om du vill avsluta din anställning exempelvis för att kunna anta en ny spännande anställning så är det en kortare uppsägningstid än om arbetsgivaren vill avsluta din anställning. För dig som är statligt anställd är det Villkorsavtal-T 14 kap, 2§ som styr hur lång din uppsägningstid är.
Anställningstid                 Uppsägningstid
Högst 1 års anställning      1 månad
Mer än 1 års anställning    2 månader

Med anställningstid avses den tid som du i en följd haft en eller flera statliga anställningar.

Kortare uppsägningstid
Om arbetsgivaren vill får ni komma överens om att du slutar din anställning med kortare uppsägningstid än vad som anges ovan.

Påtryckningar att säga upp dig själv?
Ibland förekommer det att arbetsgivaren mer eller mindre kraftfullt föreslår att du ska säga upp dig själv. I sådana fall rekommenderas en omedelbar kontakt med de lokalt Saco-S-förtroendevalda vid ditt lärosäte eller SULF:s ombudsmän. Inhämta alltid mer information och överväg dina alternativ innan du säger upp dig själv då egen uppsägning kan få effekter på din möjlighet att få a-kassa och omfattas av omställningsavtal eller inkomstförsäkring.