Uppsägning

Uppsägningstid vid arbetsbrist

Hur lång uppsägningstid du har beror på flera saker:

  • hur länge du varit anställd hos arbetsgivaren
  • vilket kollektivavtal du omfattas av
  • om du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren vill avsluta din anställning
  • grunden för uppsägning i de fall arbetsgivaren vill avsluta anställningen

Reglerna som styr hur lång uppsägningstid du har finns både i lag (Lagen om anställningsskydd) och kollektivavtal. Vilket kollektivavtal du omfattas av varierar beroende på arbetsgivare, men om du är anställd på något av de statliga lärosätena eller ett stiftelselärosäte så omfattas du av Villkorsavtal-T och Omställningsavtalet som vi skriver mer om nedan. Om du är anställd på ett privat lärosäte rekommenderas en kontakt med din lokala förtroendevalda för mer information.

Vem som initierar avslutandet av anställningen?

Uppsägningstiden är kortare i de fall du själv vill avsluta anställningen och längre när arbetsgivaren är den som initierar avslutandet av anställningen. Vi har samlat information om egen uppsägning här.

Med vilken grund vill arbetsgivaren avsluta anställningen?

Det finns två skäl arbetsgivaren kan använda för att avsluta en anställning; skäl som härrör till arbetstagaren personligen eller arbetsbrist. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ger Omställningsavtalet dig rätt till en förlängd uppsägningstid. Inget motsvarande finns vid uppsägning på grund av personliga skäl och om det är allvarligt nog att föranleda avsked får du ingen uppsägningstid alls. Läs mer om arbetsbrist och personliga skäl här.

Hur länge har du varit anställd hos din arbetsgivare?

När din uppsägningstid beräknas är din anställningstid avgörande. Beräkningen kommer ske baserat på reglering i Lagen om anställningsskydd (LAS), Villkorsavtalet-T och Omställningsavtalet och i samtliga fall spelar det roll hur länge du varit anställd. För beräkningen av förlängd uppsägningstid enligt Omställningsavtalet så räknas inte bara all anställning hos din nuvarande arbetsgivare utan samtlig tid i statlig anställning.

Beräkning av uppsägningstid vid arbetsbrist

För att få en uppfattning av hur lång uppsägningstid du har lägger du ihop uppsägningstiden i Villkorsavtal-T eller LAS med den förlängda uppsägningstiden i Omställningsavtalet. För att ge dig en uppfattning har vi sammanställt följande tabell, men kontakta alltid din lokala Saco-S-förening för en korrekt beräkning av just din uppsägningstid.

Anställningstid Las eller Villkorsavtal-T   Omställningsavtal Sammanlagd uppsägningstid
Mindre än 1 års anställning * 1 månad 0 månad 1 månad
Minst 1 års anställning * 3 månader 1 månad 4 månader
Minst 2 års anställning * 3 månader 2 månader 5 månader
Minst 3 års anställning * 3 månader 3 månader 6 månader
Minst 6 års anställning ^ 4 månader 4 månader 8 månader
Minst 8 års anställning ^ 5 månader 5 månader 10 månader
Minst 10 års anställning ^ 6 månader 6 månader 12 månader

* Vid beräkning av anställningstid ska som anställningstid hos arbetsgivaren räknas enbart sammanhängande anställningstid inom det statliga avtalsområdet

^ Vid beräkning av anställningstid ska som anställningstid hos arbetsgivaren räknas all anställningstid i staten.

Omfattas du av Omställningsavtalet

För att omfattas av det statliga Omställningsavtalet krävs att du varit anställd minst ett år hos samma funktionella arbetsgivare. Läs er här.

Kontakta medlemsrådgivningen eller din lokala fackliga företrädare

Om du funderar på att avsluta din anställning hos din arbetsgivare eller riskerar att bli övertalig kontakta SULF:s medlemsrådgivning eller din lokala fackliga företrädare för mer information och individuell rådgivning. Informationen på denna sida är allmän och det kan finnas särskilda förutsättningar i din situation behöver beaktas.