Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Kryssa med Viking Line

Helsingfors, Åbo eller kanske Mariehamn? Som medlem kan du kryssa med Viking Line till specialpris.

Logga in, klicka på Medlemsförmåner och bildpuffen Kryssa med Viking Line för att boka din kryssningsupplevelse till specialpris.