Sök efter:

Frågor och svar om Juristförsäkringen

Här hittar du ett antal frågor och svar gällande Juristförsäkringen för SULF:s medlemmar.

Det som är bra med gruppförsäkringar är att gruppföreträdaren, d v s ditt fackförbund, har förhandlat fram försäkringen till ett förmånligt medlemspris jämför med om du skulle köpa den juridiska rådgivningen privat.

Genom ditt fackförbund får du förmånliga erbjudanden till olika fördelaktiga medlemsförsäkringar via ditt medlemskap, Juristförsäkringen är en av dessa förmåner. Försäkringen ger medlemmar tillgång till juridisk rådgivning, både digitalt samt personlig rådgivning via telefon. Att ha tillgång till juridisk kompetens och få stöd i juridiska frågor skapar trygghet, både på kort och lång sikt.

Via Juristförsäkringen får du, förutom tillgång till en generös rättsskyddsförsäkring, hjälp vid ID-stöld, MåBra-rådgivning och tillgång till 15 timmar juridisk rådgivning varje år inom ett stort antal rättsområden. Du får dessutom stöd och hjälp med att upprätta de familjerättsliga juridiska dokument som du kan ha behov av.

Visst kan man anlita juridisk hjälp på egen hand, även om det då sannolikt kostar mycket mer jämfört med vad Juristförsäkringen kostar varje månad.

Många borde ha intresse och behov av att exempelvis skriva ett testamente. Många av oss föräldrar tycker det känns bra att veta att det barnen i framtiden kommer att ärva – att det blir deras enskilda egendom. Och det kan man bara åstadkomma genom att skriva testamente. Lever man till exempel i en bonusfamilj och har bonusbarn (även kallat särkullbarn) är det ju oerhört viktigt att trygga familjens juridiska situation genom att få skriva ett testamente.

Det finns sannolikt många av oss som kanske tycker det känns svårt och obekvämt att ta tag i frågor kring t ex familjejuridik och arvsskiften. Orsaken kan vara många till exempelvis att det är dyrt att anlita en jurist, svårt att veta vart man ska vända sig, eller helt enkelt att det ännu inte är en prioriterad sak att göra. Juristförsäkringen gör det lite enklare att kunna åtgärda det som borde göras.

Allt inom familjejuridik till exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadsfrågor och bouppteckning. Även frågor kring arvsrätten, till exempel tvister om rätt till arv och hjälp med att skriva testamente.

Du får även hjälp med rådgivning kring konsumenträtt, dvs om du som konsument hamnat i en tvist gentemot en näringsidkare.

Även rådgivning inom fastighetsrätt, till exempel hjälp att upprätta köpehandlingar vid en överlåtelse, juridisk rådgivning om ”dolda fel” i en fastighet och olika frågor kopplade till bostadsrättsjuridik hyresrätt.

Ofta handlar det om rådgivning vid separation eller skilsmässa, och hjälp i vårdnadstvister. Lika vanligt är hjälp med att skriva testamente, äktenskapsförord och samboavtal. Även frågor kring olika typer av överlåtelser, till exempel gåva. Ett vanligt ärende är också hjälp med att upprätta framtidsfullmakt.

Absolut, genom att logga in på Mina sidor på Familjens Jurists hemsida kan du där aktivera din Juristförsäkring. Där hittar du digitala tjänster för olika juridiska dokument.

Du kan använda dina 15 timmar hela året, ända fram till årsskiftet, då nollställs timmarna som inte är använda och du får 15 nya timmar för det kommande året.

15 timmar räcker en bra bit på vägen. Både till rådgivning och du får även tillgång till de vanligaste juridiska dokument digitalt som rör familjejuridik, till exempel testamente, samboavtal och framtidsfullmakt.

Även en bouppteckning håller sig vanligen under 15 timmar.

Då får du ett reducerat pris hos Familjens Jurist på överstigande timmar.

Försäkringen börjar gälla sex månader efter att du tecknat försäkringen.

Läs mer om villkoren på Folksams webbplats.

Nej, migrationsfrågor ingår inte i försäkringen.

Familjens Jurist kan hjälpa till vid en rad familjerättsliga frågor där två länders lagar påverkar varandra, till exempel vid skilsmässa, bouppteckning och vårdnadsärenden.

Allt som ingår i försäkringen gäller även för utländska medborgare men Familjens Jurist kan endast lämna rådgivning om svensk lag.

Familjens Jurist kan hjälpa till med migrationsärenden men det ingår inte i Juristförsäkringen, utan detta är en tjänst som man får köpa till.

Leveranstiden varierar mellan en till fyra veckor beroende på vilken typ av fråga som ärendet gäller.

Om du är medlem i ditt förbund i egenskap av egenföretagare ingår juridisk rådgivning kring och upprättande av följande dokument:

  • Aktieägaravtal.
  • Aktieöverlåtelseavtal i onoterade bolag.
  • Inkråmsöverlåtelse.
  • Gåva av aktier.
  • Anställningsavtal.
  • VD-avtal.
  • Sekretessavtal i anställningsavtal.
  • Ändring av bolagsordning.
  • Bolagsstämmoprotokoll.
  • Firmateckningsändring