Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Seminarier och kurser

SULF arrangerar ett stort antal lokala seminarier och informationsdagar. De hittar du i vårt kalendarium här.

Som medlem i ett Saco-förbund har du också tillgång till andra exklusiva seminarier, de som spelas in hittar du genom att logga in, klicka på menyn Medlemsförmåner och bildpuffen Seminarier och kurser.