Sök efter:

Seminarium om öppen forskningsdata

Nyhet

Den 27 april arrangeras webbinariet Öppen tillgång till forskningsdata – utmaningar och möjligheter. Arrangörer är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SULF) och Vetenskapsrådet. SULF:s förbundsordförande Mats Ericson är med i panelen.

Varför är det viktigt att lyfta frågan om forskningsdata?
– Det finns oklarheter både för våra medlemmar och för lärosätena om regelverk och praxis när det gäller hantering av forskningsdata. Vi vill därför diskutera utmaningar och möjligheter för forskare och lärosäten med övergången till öppen tillgång. Målet är mer förståelse för varandras perspektiv och om möjligt nå en större samsyn. säger Mats Ericson.

Seminariet är fullt - hela 500 personer har anmält sig. Läs mer om webbinariet här.

Läs mer om öppen tillgång till offentligt finansierad forskning forskningsdata här.
Läs mer om upphovsrätt till forskningsdata och forskningsmaterial här.

Fler nyheter