info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se /SULF:s universitetslektorers och forskares förening ULF

SULF:s universitetslektorers och forskares förening ULF

SULF:s sektione,r inklusive ULF, upphörde den 1 juli 2019.
SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening (ULF) är en sektion inom SULF som verkar för forskares och högskolelektorers fackliga intressen.

Medlemmarna utgörs av SULF-anslutna universitetslektorer, forskarassistenter och andra disputerade lärare och forskare – med undantag för professorer vilka utgör en egen sektion.

ULF:s styrelse

Vid ombudsmötet den 15 november 2018 valdes en ny styrelsen för perioden 2019-2021.

Ordförande: Kjell Johansson, Luleå tekniska universitet E-post
Ledamöter: Sarah Ljungqvist, Högskolan i Gävle E-post
Charlott Nyman, Umeå universitet E-post
Annette Johnsson, Högskolan i Halmstad E-post
Anders Fröjmark, Linnéuniversitetet E-post
Daniela Andrén, Örebro universitet E-post
André Leblanc, Högskolan i Dalarna E-post

Kontaktombudsman för ULF är Git Claesson Pipping på SULF:s kansli E-post

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?