Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Trygghet för dig som arbetar på högskolan

SULF är det enda fackförbund som lägger all kraft på högskolan.
Skydda din inkomst
Om du skulle förlora ditt jobb, kan vår inkomstförsäkring komplettera a-kassan och ge dig upp till 80 procent av din inkomst upp till en månadslön på 80 000 kronor i sammanlagt 150 dagar.
Stöd när du behöver det
Om du hamnar i en svår situation på jobbet ska du känna dig säker på dina rättigheter. Vi hjälper dig med arbetsrättsligt stöd när du behöver det.
Rätt lön och villkor
Vi är experter på lön och övriga anställningsvillkor. Vi hjälper dig om du har frågor om lön och löneläge, arbetstider, anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Vi kan högskolan!

SULF är det självklara valet för dig som är universitetslärare, forskare, professor, doktorand, adjunkt eller lektor.