Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Alla har rätt till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som vi påverkas av på arbetsplatsen. Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Med det menas att alla ska kunna se fram emot att gå till arbetet varje dag. SULF har samlat en massa bra material om arbetsmiljö. Läs mer här.

Arbetsmiljöverktyg för högskolesektorn

Många av SULF: medlemmar jobbar mycket med olika digitala verktyg. Det kan vara något som ökar kvaliteten i arbetet, men även stressen. Hur fungerar er digitala arbetsmiljö? SULF har tagit fram tre verktyg som är anpassade till förhållandena inom högskolesektorn: It-skyddsrond, It-tillgänglighet och förslag på riktlinjer och Rutiner/checklista digitala verktyg. Testa gärna verktygen!

Frågor om arbetsmiljö?

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Arbetsrelaterade frågor om coronaviruset? 
Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.