Sök efter:

Rapport: Det akademiska skruvstädet - om it-stress och all annan press

Rapport

Rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och all annan press visar hur minskade resurser och ökade arbetsuppgifter påverkar lärare och forskare inom högskolan. I och med att den totala arbetsbelastningen ökar alltmer ökar också risken för att utsättas för skadlig stress. Den stora arbetsbördan gör att tiden inte räcker till och universitetslärare och forskare löser det hela genom att i praktiken arbeta gratis.

– Rapporten visar att två av tre av de som svarat på enkäten känner sig stressade i sin anställning. Det är en alldeles för hög siffra och gränsen är nådd för vad som är möjligt för många anställda att klara av, säger rapportförfattaren Mari Willart, ombudsman på SULF.

Några röster ur enkätens många frisvar:
”Vi ska arbeta längre och mer arbete ska göras på kortare tid men med samma kvalitet. Det blir en ekvation som inte går ihop.”
”Hur säger man nej när förutsättningarna är orimliga, utan att det ska uppfattas som ett individuellt tillkortakommande?”
”Jag bedömer att nästan hela min arbetstid går åt till att hantera olika saker som har med it-tillgänglighet att göra.”
”Min arbetstid är dygnet runt.”
”Ja, visst kan man stänga av tekniken, men inte förväntningarna från omgivningen. Man får till exempel dåliga kursutvärderingar (vilket påverkar lönen) och klagomål går till prefekten.”

SULF kommer centralt och lokalt att hårdbevaka och driva på arbetet för lokala åtgärder för att komma till rätta med de konkreta arbetsmiljöproblem som medlemmar upplever i vardagen. SULF kommer också att driva frågan om de bakomliggande systemfelen, som exempelvis otillräcklig finansiering ger upphov till. Det är dags att lätta på det akademiska skruvstädet!

Rapporten bygger på enkät som skickades till 17 438 yrkesverksamma SULF-medlemmar 2018. Svarsfrekvensen var 24 procent.

10 punkter för att möjliggöra ett bra jobb utan att riskera hälsan:

 1. Regeringen måste höja ersättningen för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 2. Produktivitetsavdraget måste tas bort.
 3. Arbetsgivaren måste se till att tjänstgöringsplanen är realistisk i förhållande till arbetsuppgifterna.
 4. Användarna måste engageras vid val och utformning av programvara och utrustning samt få tillräcklig utbildning för att kunna använda verktygen på bästa sätt.
 5. Det måste finnas en dialog mellan it-stödet och användarna så att användarna får rätt, snabb och effektiv hjälp när problem uppstår.
 6. Arbetsgivaren måste åtgärda bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive genomföra särskilda it-skyddsronder.
 7. Arbetsgivaren måste ha en löpande dialog med de anställda om förutsättningarna för arbetet och förbättra genomförandet av medarbetar-/utvecklingssamtal.
 8. Alla anställda måste veta till vem de ska vända sig med problem som är arbetsmiljörelaterade.
 9. Arbetsgivaren måste klargöra vilka regler och rutiner som gäller för tillgänglighet och servicenivå.
 10. Regler, rutiner, riktlinjer och policys behövs men ska gås igenom och revideras regelbundet samt förankras hos de anställda.
  Artikel i Universitetsläraren om rapporten: Två av tre universitetslärare stressade av arbetet

  Debattartikel i Upsala nya tidning: Hjälp forskare komma loss ur skruvstäd

Fler nyheter