Sök efter:
Arbetsmiljö

Verktyg för bättre digital arbetsmiljö

Verktyg för bättre arbetsmiljö kan se ut på många sätt

Många av SULF: medlemmar jobbar mycket med olika digitala verktyg. Det kan vara något som ökar kvaliteten i arbetet, men även stressen. Hur fungerar er digitala arbetsmiljö?

SULF har tagit fram tre verktyg som är anpassade till förhållandena inom högskolesektorn:
1. It-skyddsrond
2. It-tillgänglighet och förslag på riktlinjer
3. Rutiner/checklista digitala verktyg (inför förändringar av befintliga och införande av nya)

Verktygen ger lokalföreningarna goda förutsättningar att stötta det lokala arbetet med att förebygga psykosociala arbetsmiljöproblem på grund av digital stress. En bra it-arbetsmiljö med, för verksamheten lämpliga system anpassade till användarna, är viktigt för att åstadkomma förutsättningarna för en effektiv verksamhet och ett bra och hållbart arbetsliv för de anställda. Det är både en verksamhets- och en arbetsmiljöfråga.

Vid viktigare förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren naturligtvis också göra risk- och konsekvensanalyser samt förhandla med de fackliga organisationerna.

En bra it-arbetsmiljö med, för verksamheten lämpliga system anpassade till användarna, är viktigt för att åstadkomma förutsättningarna för en effektiv verksamhet och ett bra och hållbart arbetsliv för de anställda. Det är både en verksamhets- och en arbetsmiljöfråga.