info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

Arbetsmiljö

Många av SULF: medlemmar jobbar mycket med olika digitala verktyg. Det kan vara något som ökar kvaliteten i arbetet, men även stressen. Hur fungerar er digitala arbetsmiljö?

SULF har tagit fram tre verktyg som är anpassade till förhållandena inom högskolesektorn:
1. It-skyddsrond
2. It-tillgänglighet och förslag på riktlinjer
3. Rutiner/checklista digitala verktyg (inför förändringar av befintliga och införande av nya)

Verktygen ger lokalföreningarna goda förutsättningar att stötta det lokala arbetet med att förebygga psykosociala arbetsmiljöproblem på grund av digital stress. En bra it-arbetsmiljö med, för verksamheten lämpliga system anpassade till användarna, är viktigt för att åstadkomma förutsättningarna för en effektiv verksamhet och ett bra och hållbart arbetsliv för de anställda. Det är både en verksamhets- och en arbetsmiljöfråga.

Vid viktigare förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren naturligtvis också göra risk- och konsekvensanalyser samt förhandla med de fackliga organisationerna.

En bra it-arbetsmiljö med, för verksamheten lämpliga system anpassade till användarna, är viktigt för att åstadkomma förutsättningarna för en effektiv verksamhet och ett bra och hållbart arbetsliv för de anställda. Det är både en verksamhets- och en arbetsmiljöfråga.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}