Sök efter:
Arbetsmiljö

It-tillgänglighet – diskussion och förslag på riktlinjer

Förväntas du vara tillgänglig dygnet runt?

Diskutera it-tillgänglighet i grupp på din arbetsplats. För en god arbetsmiljö är det viktigt att göra skillnad mellan fritid och arbetstid. Utgå från hur vi får en god arbetsmiljö med avseende på it-stress och vad som bör gälla för att arbetet ska fungera på ett bra sätt. Samma regler/riktlinjer bör gälla för hela organisationen/myndigheten.

Diskussionsfrågor:

 • När förväntas jag/vi svara på mejl?
  • Exempel: Mejlsvar förväntas bara på vardagar mellan 8-17.
 • Vill vi definiera tid när man bör undvika att skicka mejl?
  • Exempel: Mejl ska normalt inte skickas mellan 17-08.
 • Vad gäller för helger?
  • Exempel: På sin fritid förväntas ingen läsa eller svara på mejl.
 • Vad gäller för andra ledigheter?
 • Ska samma regler tillämpas för externt inkommande mejl och interna mejl? 
 • Användning av funktionen utkast/skicka senare för fördröjning av mejlskickande.
 • Accepterad svarstid på mejl – utifrån vad lagen anger.
 • Accepterad svarstid internt.
 • Accepterad svarstid externt.
 • När/hur ska autosvar användas?
 • Hur ska det ni bestämt kommuniceras till exempelvis studenter och andra?

Exempel på riktlinjer
Tips och råd för e-posthantering exempel