info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, 27 januari / SULF member´s helpline is is closed today, January 27

Arbetsmiljö

I begreppet arbetsmiljö ingår alla de faktorer i arbetet som påverkar hälsan. Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Att ha en god arbetsmiljö ligger därför i såväl arbetstagares som arbetsgivares intresse. En arbetsplats med dålig arbetsmiljö, fysisk eller psykisk, riskerar att skapa ohälsa hos medarbetarna och sänker produktiviteten. SULF ser frågan om god arbetsmiljö som central för våra medlemmars möjligheter att nå både verksamhetsmål och individuella professionella mål.

Arbetsmiljöföreskrift om stress

Arbetsmiljöverkets föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har tagits fram för att komma till rätta med ökningen av sjukskrivningar till följd av stress i arbetslivet och andra psykosociala faktorer. Arbetet med att ta fram skriften skedde i samråd med arbetsmarknadens parter. SULF lämnade in ett eget yttrande till Arbetsmiljöverket, där vi framförde:

  • behovet av definition av vad som menas med en god organisatorisk och social arbetsmiljö
  • vikten av förankring av arbetsmiljörättsliga frågeställningar i den högsta ledningen
  • nödvändigheten av att goda kunskaper om arbetsmiljö måste finna hos arbetsgivaren.
  • vikten av att ta med skrivningar om möjlighet till återhämtning i arbetet.
  • önskemål om att en utökning av materialet avseende kränkande särbehandling.

Vi på SULF är mycket nöjda över att flertalet av de framförda synpunkterna har beaktats i föreskriften. De största förändringarna i föreskriften är att den direkt riktar in sig på de psykosociala frågorna och konkretiserar arbetsmiljölagens skrivningar. Föreskriften förtydligar också vad arbetsgivaren ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på det förebyggande arbetet. Föreskriften är tvingande. Regeringen har just presenterat en nationell arbetsmiljöstrategi, En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, som innehåller fler förslag och goda ambitioner på arbetsmiljöområdet.
SULF kommer i arbetet med strategin fortsätta att framföra behovet av kompletteringar och översyn av, för oss viktiga frågor såsom behovet av en översyn och utökning av stöd kring frågor om kränkande särbehandling, mobbning.

Arbetsskada

Har du skadat dig i ditt arbete? Läs mer om vad som gäller här.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.