Sök efter:
Arbetstid

Tjänstgöringsplaner

Varje lärare har rätt till en tjänstgöringsplan. En tjänstgöringsplan som man fått tycka till om i ett samråd innan ansvarig chef fattar beslut om den. När allt bara rullar på kan det verka onödigt formalistiskt att kräva en tjänstgöringsplan. Men den är viktigt på flera sätt. Tjänstgöringsplanen anger hur mycket tid du har för olika arbetsuppgifter. Det är med utgångspunkt i den som du kan se om du fått tillräckligt mycket tid för din undervisning, forskning, kompetensutveckling osv. Om din undervisning tar mer tid än du tilldelats i din tjänstgöringsplan så behöver den kanske uppdateras. Om du tagit av din forskningstid för att klara av omställningen till digitalt och sedan tillbaka till campusundervisning, eller kanske både campusundervisning och digitalt, så är det här det ska synas. Om din tjänstgöringsplan inte uppdateras vid förändrade arbetsuppgifter så riskerar du att du gå miste om övertidsersättning, eller tid för andra arbetsuppgifter som inte hunnits med.  

Alla arbetsuppgifter 

I princip alla lokala arbetstidsavtal står det att “alla arbetsuppgifter ska rymmas inom årsarbetstiden.” Eller motsvarande. Det är en uppmaning riktad till chefer med ansvar för tjänstgöringsplaner att tjänsteplanera på ett sätt som gör att övertid inte behöver uppstå. Det innebär inte att ersättning för arbetad övertid inte ska betalas ut.  
Se till att ha en dialog med din chef om sådant som tar tid men som kanske inte tas upp i tjänstgöringsplanen för att din arbetstid ska vara hållbar.  

De lokala arbetstidsavtal vi har tillgång till hittar du här (sök på arbetstidsavtal).

Beslut 

Din chef ska fatta ett beslut om din tjänstgöringsplan, efter att hen har diskuterat med dig om den. Om du inte tycker att din tjänstgöringsplan håller ska du snarast kontakta din lokala Saco-S-representant, vi kan begära en förhandling. Men det är bråttom, vi har fem dagar på oss från beslut att påkalla förhandling.  

Här hittar du kontaktuppgifter till lokala fackliga företrädare.

Exempel från Umeå

Håkan Lindqvist på institutionen för matematik och matematisk statistik på Umeå universitet berättar om hur de hanterat den förändrade arbetsbelastningen i och med coronapandemin. Bland annat så gjordes tjänstgöringsplanerna om.