Sök efter:
Arbetstid

Mertid vid deltidsanställning

Mertid är den arbetstid som du som är deltidsanställd kan bli ombedd av arbetsgivaren att arbeta utöver din ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet.  

När du har arbetat mertid har du rätt till ersättning. För dig som är statligt anställd klargör det centrala Villkorsavtal-T att ersättningen kan lämnas i form av ledighet eller pengar (mertidstillägg).  

Begränsningar

Enligt Villkorsavtal-T får mertid inte innebära mer arbete än heltidsarbete. I första hand ska arbetsgivaren anlita arbetstagare som frivilligt åtar sig mertid. Den som har godtagbara skäl att inte kunna åta sig mertidsarbete ska kunna bli befriad från densamma. 

Den som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd från lag eller för vård av barn kan arbetsgivaren inte begära att arbeta mertid 

Lokala bestämmelser

I många fall kan hela eller delar av Villkorsavtal-T ersättas av lokala kollektivavtal. Kontakta därför Saco-S-föreningen/-rådet alternativt SULF:s lokala organisation vid ditt lärosäte för närmare information om eventuella lokala regleringar av övertid. 

Mer information

Hela Villkorsavtal-T hittar du på Arbetsgivarverkets webbplats.

De lokala arbetstidsavtal vi har tillgång till hittar du här (sök på arbetstidsavtal).

Här hittar du kontaktuppgifter till lokala fackliga företrädare.