Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Arbetstid

Samverkansuppgiften

Samverkan är lärosätets ansvar och tillhör universitetslärarnas arbetsuppgifter. Det arbetet ska, som allt annat arbete, göras på betald arbetstid och det ska finns tid för det i tjänsten. Finns det inte tid i tjänsten att tacka ja till förfrågningar från det omgivande samhället så finns inte förutsättningar att uppfylla samverkansansvaret och det är i grunden lärosätets problem och inte den enskilde lärarens. Den som vill föreläsa gratis på sin fritid har all rätt att göra det, men då är det fritid och inte alls en del av lärosätets samverkansuppdrag.