Sök efter:
Arbetstid

Övertid

Om du är heltidsanställd är övertidsarbete sådant arbete som beordrats av arbetsgivaren att utföras på tid utöver din ordinarie dagliga arbetstid. För att undvika eventuella missförstånd är det viktigt att du dokumenterar att du blir beordrad att arbeta övertid.  

Beordrad övertid

Den enda form av övertid som har rätt till ersättning i pengar eller ledighet är sådan som beordrats i förväg av arbetsgivaren. Annat arbete utöver arbetstiden ersätts inte. Det är alltså viktigt att du inte själv fattar beslut att arbeta övertid då det i efterhand kan vara svårt att få ut ersättning. 

Begränsningar

Enligt Villkorsavtal-T (4 kap 17§) får övertid beordras om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för det. Det finns dock en del begränsningar. I första hand ska arbetsgivaren anlita arbetstagare som frivilligt åtar sig övertid. Den som har godtagbara skäl att inte kunna åta sig övertidsarbete ska kunna bli befriad från detta. 

Undantag

Om arbetsgivaren föreslår att träffa en enskild överenskommelse rörande övertid rekommenderas en kontakt med dina lokala fackliga företrädare. 

Ersättning för övertid

När du har arbetat övertid har du rätt till ersättning. Enligt Villkorsavtal-T kan ersättningen lämnas i form av ledighet (kompensationsledighet) eller pengar (övertidstillägg). 

För att läsa mer om vad som räknas som kvalificerad övertid och hur ersättningen beräknas se Villkorsavtal-T 4 kap 23§. Det kan även finnas lokala arbetstidsavtal som hanterar övertidsersättning. 

Lokala bestämmelser

I många fall kan hela eller delar av Villkorsavtal-T ersättas eller kompletteras av lokala kollektivavtal. Kontakta därför Saco-S-föreningen/-rådet alternativt SULF:s lokala organisation vid ditt lärosäte för närmare information om eventuella lokala regleringar av övertid. 

Mer information

Tips vid övertid och hög arbetsbelastning.

Hela Villkorsavtal-T hittar du på Arbetsgivarverkets webbplats.

De lokala arbetstidsavtal vi har tillgång till hittar du här (sök på arbetstidsavtal).

Här hittar du kontaktuppgifter till lokala fackliga företrädare.