info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Arbetstid

Arbetstidslagen 

Arbetstidslagen är från 1982. Efter det har flera förändringar genomförts, den senaste var 2015. Lagen är till stor del dispositiv, det vill säga det går att reglera dessa frågor i kollektivavtal. Lagen reglerar och begränsar arbetstiden som får vara max 40 timmar per vecka. I villkorsavtalet som gäller för statlig sektor är veckoarbetstiden 39 timmar och 45 minuter. Lärare inom högskola och universitet har årsarbetstid som är uträknat från det måttet. För att veta vad som gäller just dig och ditt lärosäte måste du titta på ert lokala arbetstidsavtal.  

Lagen reglerar även frågor som dygnsvila, veckovila, nattarbete, raster, pauser, jour och beredskap.  

Länkar

Villkorsavtalet bilaga 5

I Bilaga 5 till Villkorsavtalet finns vissa specialbestämmelser när det gäller arbetstid för lärare på universitet och högskolor. Till exempel regleras årsarbetstiden, så här står det i tredje paragrafen: 

Den totala årsarbetstiden för lärare är:  
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar.  
1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar.  
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar 

Enligt nästa paragraf ska dessa timmar fördelas i lokala kollektivavtal, arbetstidsavtal. Läs gärna det lokala arbetstidsavtal som finns på just ditt lärosäte för att veta vad som gäller för dig. 
 
I bilaga 5 till villkorsavtalet regleras vidare att fördelningen av arbetsuppgifter ska ske i flerårsperspektiv och att omfattningen av olika arbetsuppgifter kan variera under en sådan period. Enligt 5§ i det centrala avtalet ska planeringen av årsarbetstiden ske i samråd med läraren. Den planeringen leder till en tjänstgöringsplan och regleras i 6§. Det är arbetsgivaren som fastställer tjänstgöringsplanen men innan arbetsgivaren meddelar beslut om tjänstgöringsplan ska lokal arbetstagarorganisation få information om det.

Länkar

Lokala arbetstidsavtal

Arbetstid regleras konkret i lokala arbetstidsavtal. Där anges hur arbetstiden regleras för dig. Har du funderingar om din anställning och arbetstidsfrågor ska du i första hand titta i ditt lokala arbetstidsavtal, du kan också kontakta dina lokala företrädare. Det som kan skilja sig åt mellan olika lokala avtal är andel undervisning, forskning, kompetensutveckling och andra arbetsuppgifter och hur de definieras, rutiner för tjänstgöringsplaner samt hantering av övertid.  

Länkar

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.